Novinky

PSYCHOSOMATIKA

CO JE TO PSYCHOSOMATIKA?

Rozděluje se na dvě slova psyché – duše a soma – tělo. Psychosomatika zkoumá vazby mezi těmito dvěma složkami tělem a duší. To znamená vliv lidského myšlení, psychiky a emocí na tělo.

Psychosomatika se dívá na člověka jako na celek (tělo, mysl a duše). Propojuje tyto tři složky spolu a zkoumá jejich vazby. Také nám ukazuje jak velký vliv má naše mysl a způsob myšlení na naše tělo. A ne jen myšlení, ale také i pocity. Všechny buňky v našem těle reagují na každou emoci i myšlenku. Takto můžeme ovlivňovat své zdraví i kvalitu života.

Všechny nemoci přichází z nějakého důvodu – mají nás na něco upozornit, aby jsme něco pochopili, přijali a změnili. Nemoc je jen informace, která vzniká nejprve na energetické rovině (mysl, duše) a její poslední fázi je projev na fyzickém těle. Tato informace je zpětná vazba naší duše, která se projevuje přes fyzické tělo v podobě zdravotních obtíží, nebo-li nemoci.

Důvodem psychosomatických potíží a nemoci můžou být například – konflikty ve vztazích, potlačovaní emocí, naše vnitřní přesvědčení, podvědomé bloky a traumata, nedostatek lásky a pozornosti, pracovní problémy, stres a mnoho dalšího…

Z toho vyplývá, pokud se skutečně chceme vyléčit, nesmíme ignorovat naše volání duše, která křičí haló tady něco není v pořádku, ale je čas to pochopit, přijmout a změnit. K vyléčení nám nepomohou žádné zázračné léky ani bylinky ani jiné přírodní přípravky, pro úplné vyléčení musíme najít příčinu, pochopit jí, přijmout jí a odstranit, protože jedině tím uzdravíme svou duši a následně se zbavíme jakýchkoliv zdravotních problémů a nemoci i na fyzické rovině. Psychosomatika nám pomáhá a ukazuje směr, kde a v jaké oblasti leží příčina naší nemoci.

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NAŠI FYZICKOU SLOŽKU:

 • Strava – Jak se stravuješ? Jakým potravinám dáváš přednost a jak kvalitní jsou? Přejídáš se?
 • Pitný režim – Dodržuješ pitný režim? Kolik tekutin vypiješ denně? A  jaké tekutiny piješ?
 • Pohyb a sport – Kolik máš pohybu? Jak často sportuješ?
 • Kvalita vzduchu – Je rozdíl pokud žijeme na horách, nebo ve velkoměstě.
 • Spánek a odpočinek – Dopřáváš tělu dostatečnou regeneraci a odpočinek? Máš kvalitní spánek? Podívej se na studie, které ukazují, že nedostatek spánku a nekvalitní spánek ovlivňuje tělo i mysl.

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NAŠÍ MENTÁLNÍ SLOŽKU:

 • Mysl – To jak myslíme ovlivňuje kvalitu celého našeho života i kvalitu našeho zdraví. Které myšlenky dominují tvé mysli a neustále se vracejí? Jaké jsou tvé podvědomé přesvědčení a vzory myšlení a chování?
 • Emoce – Tvé pocity a to jak umíš vyjadřovat a zvládat své emoce má obrovský vliv na tvé zdraví. Ovládají emoce tebe? Nebo ty ovládáš je? Pozor na potlačování emocí…
 • Stres – ten samozřejmě ovlivňuje i fyzickou složku stejně tak i tu složku mentální. Umíš zvládat a odbourávat stres? Objev 13 způsobů jak se zbavit stresu, které ti pomohu zbavit se stresu během pár sekund.

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DUŠEVNÍ SLOŽKU:

 • Práce vs. životní poslání (smysl života) – Děláš doopravdy práci, která tě baví, naplňuje, dělá tě šťastným a dává ti energii? Nebo v práci trpíš a děláš jí s odporem, nebo jen pro peníze?
 • Osobní růst – Stagnuješ dlouhodobě? Zvládáš životní zkoušky a překážky jako cestu pro tvůj růst a růst tvé duše?
 • Štěstí – Jsi ve skutečnosti šťastný? Žiješ naplněný a šťastný život, nebo jen trpíš a přežíváš?


PODVĚDOMÍ A CESTA K UZDRAVENÍ
Podvědomí ovládá 95% našeho života včetně všech procesů v těle jako jsou například, dýchání, tlukot srdce, vyplavování konkrétních hormonů do těla, okysličení organismu a mnoho dalších funkcí. Vše to za nás dělá naše podvědomí. Ale co když se do našeho podvědomí dostanou programy a víry, které znesnadňují, nebo dokonce znemožňují, aby se naše tělo vyléčilo a uzdravilo?

Často to mohou být programy a víry typu: nějaká nemoc je nevyléčitelná, je to vážná a smrtelná nemoc, strach ze smrti, přesvědčení, že nějaká nemoc je dědičná a mnoho dalších negativních přesvědčení, vír a programů. Toto nastavení podvědomí může způsobit, že můžeme zkusit i ty nejlepší léky, bylinky, doktory, léčitelé, nebo změnu životního stylu a cokoliv dalšího, ale stejně nakonec nedosáhneme žádné změny, nebo jen částečného zlepšení. A proč? Protože jednoduše podvědomě nevěříme například, že se můžeme uzdravit, protože naše nemoc je těžce vyléčitelná, nebo snad dokonce nevyléčitelná a podobně.


PODVĚDOMÍ JE KLÍČEM K UZDRAVENÍ
Naše podvědomí ovládá naše tělo, buňky i všechny další procesy v těle. Proto klíčem k uzdravení je přeprogramování podvědomí. Možná jsi už zkusil vše a nic nefunguje, nedospěl si k žádnému, nebo minimálnímu čí krátkodobému zlepšení, ale nakonec jsi zase tam, kde jsi začal, nebo hůř. Pravděpodobně tě sabotuje tvé podvědomí a proto doporučuji naši afirmační podprahovou nahrávku níže, která přeprogramuje tvé podvědomí na cestu k uzdravení.


PSYCHOSOMATIKA A SKUTEČNÁ PŘÍČINA NEMOCÍ
Musíme pochopit jednu skutečnost, pokud chceme dosáhnout skutečného zdraví a uzdravení a to je fakt, že všichni si sami vytváříme nemoce a jedině my sami je můžeme vyléčit. Nikdo jiný to za nás neudělá. Musíme přijmout 100% zodpovědnost za svůj život. Znamená to, přijmout fakt, že jsem původcem všeho co v mém životě děje, to dobré i zlé ve všech oblastech života i zdraví. Ano opravdu každý si své nemoci způsobuje, vytváří a přitahuje sám a nemůže za to žádná vnější síla, ani žádný vnější faktor, jen my sami. Jako lidé máme plnou zodpovědnost za všechny naše činy, které učiníme ve svém životě. Stejně tak máme plnou zodpovědnost za své myšlenky a pocity, které vedou k akci a činům.

Většina z nás má tendenci svádět vinu na druhé a za své zdraví obviňovat například – zdravotní systém, doktory, sestřičky, práci, vzduch, jídlo, vodu, léky, bylinky… Člověk má kontrolu jen nad třemi faktory života, kterými si vytváří svůj život, svou realitu.

 • Mysl – (To je způsob našeho myšlení, to jak myslíme, jaké myšlenky v naší mysli dominují a kterým dáváme přednost a živíme je)
 • Emoce – (Naše pocity a to jak se cítíme, ale také jak umíme pracovat s emocemi)
 • Činy – (Naše činy, veškeré rozhodnutí, které učiníme a to co děláme)
 1. Játra - ukazují náš vztah ke světu a k lidem.
 2. Žlučník - ukazuje na naši spokojenost.
 3. Ledviny - vypovídají o našich vztazích nejen v partnerství, rodíně, ale i k druhým.
 4. Močový měchýř - stav močového měchýře ukazuje, jak umíme snášet a vypouštět tlak života.
 5. Plíce - Jsou symbolem kontaktu a komunikace s vnějším světem, po kůži jsou plíce druhým nejvýznamnějším kontaktním orgánem. Dech je naší pupeční šňůrou, která nás pojí s životem samým a se všemi ostatními...
 6. Tlusté střevo - Střevo je cesta, tlusté střevo zapracovává a zahušťuje odpady – vzpomínky a minulost, ale také z nich odčerpává potřebné – vše, co prožijeme, má svůj smysl na cestě k poznání. Jeho stav nám ukazuje jak jsme srovnání se svou minulostí a jak se stavíme k životu a prožitému...
 7. Slinivka - je orgán lásky a její stav nám ukazujeme, jak jsme schopni lásku dávat a přijímat.
 8. Slezina - Její stav ukazuje naši sympatii k lidem, přírodě, zvířatům.
 9. Žaludek - Nám ukazuje jak dokážeme přijímat události života, zpracovávat (strávit) je a jak se k nim stavíme.
 10. Srdce - Je centrum citů a lásky. Je centrem lidského dění. Vyjadřuje osobnost člověka, jeho chápání a životní názory. Život bez bijícího srdce neexistuje. Srdce pohání radost, víra v krásu dní a událostí, které přijdou. Srdce je středem naší existence, brána z polarity do jednoty, centrum a východisko lásky (schopnosti milovat) a emocí, domov pocitů a místo nejhlubších citů. Srdce ničí bolest, bezútěšné životní situace, v nichž jsme ustrnuli, zloba a nechuť žít.
 11. Tenké střevo - Stav našeho tenkého střeva je ukazatelem, jak v harmonii přijímáme a zpracováváme materiální poselství života.
 12. Nadváha - Je výrazem lidské neschopnosti řešit s pocitem klidu a vědomím správnosti svého konání nashromážděné problémy, podmínky a situace, do nichž se člověk narodil a které se má v životě naučit zvládat. Utíká do světa sladkostí, jídla, a přitom ani mnohdy nevnímá, kolik a proč jí. Jen potřebuje potěšit, pohladit, zastřít bolest, zmírnit těžkosti života a jeho zkoušek. I ten kdo příliš nejí a je přitom obézní, je třeba pouze v podvědomí stižen pocitem nutnosti ochrany, obrany před faktem, že život neodpovídá jeho tužbám. Chyba v jednání a uvažování se projeví v dysfunkci žláz s vnitřní sekrecí.

 

Novinky

19.07.2020