Novinky

DOPORUČENÍ PRO BOJ

DOPORUČENÍ PRO BOJ  - PRO BOJOVÉ SPORTY A BOJOVÉ UMĚNÍ

- 1. Vždy se dívat přímo na soupeře.
- 2. Držet ústa pevně sevřená.
- 3. Být stále uvolněný s výjimkou těch momentů, ve kterých zasazujeme úder, nebo kop.
- 4. Nikdy se neotáčej k soupeři zády.
- 5. Nikdy v boji nezkoušej techniku, která nebyla dostatečně nacvičena při tréninku.
- 6. Nikdy nesoustřeďuj svoji pozornost pouze na útok, případně jen na obranu.
- 7. Během útoku vždy mysli na svou vlastní bezpečnost.
- 8. Když je soupeř velký, musí mu být vnucen boj z blízka, zatímco proti malým soupeřům bojujeme s odstupem.
- 9. Nikdy nedávej před soupeřem najevo své pocity, jako bolest, strach, nebo vztek.
- 10. Nikdy nedovolit soupeři zpozorovat známky naši slabosti a vyčerpání.
- 11. Pamatovat si účinek technik, o které jsme se pokusili, a tímto způsobem odhalit nejcitlivější místa soupeře.
- 12. Slabší úder, který zasáhl, je lepší než tvrdší, který minul.
- 13. Používat nejrychlejší údery z větší vzdálenosti a nejtvrdší zblízka.
- 14. Nikdy nepromeškat příležitost k úspěšnému útoku. Promeškaná příležitost se už nemusí opakovat.
- 15. Nepromarnit zbytečně svoji energii, neboť tuto budeme možná potřebovat k zakončení zápasu.
- 16. Nikdy nepodceňuj soupeře. Pocit převahy nikdy nesmí nabýt vrchu. Každý soupeř je nebezpečný, přičemž by ale měl být člověk pamětliv toho, že každý může být také poražen, nehledě na svoji pověst.
- 17. Pro každého opravdového bojovníka je také porážka polovičním vítězstvím, protože se z ní poučí a svou námahu v tréninku zdvojnásobí.

Novinky

22.03.2020